avatar KarenNguyen

KarenNguyen

Karen Nguyen is a 35 year old girl from Vietnam. Her Pxl age is 5 years and 1898 days.

 • 1
  331
 • 1
  363
 • 1
  102
 • 1
  84

Summary

» Reputation points:0 Rank: 626
» Activity points:871 Rank: 2036
» Votepower:100.0 Rank: 28476
» Votemedals:0
» Entries:0
» Forum posts:5

Contest stats

» Top 7 Percentage: 0 %
» First places: 0
» Second places: 0
» Third places: 0
» Suggestions:0 (0 used)

Voting stats

» Votes placed:78
» Vote medals:0
» Top voter:0 time(s)

Comment stats

» Comments placed: 5
» Comments receiv.: 0
» Comment score: 0
» Top commenter:0 time(s)

Tutorials stats

» Exclusive Tutorials: 0
» External Tutorials: 0
» Video Tutorials: 0

Latest entries


Nothing here yet :(

2 profile comments: ( page 1 of 1)

avatar KarenNguyen

^__^ Cám ơn bạn Langstrum, mình mới gia nhập vào Pxleyes, chưa quen ai hết. Bạn là người đầu tiên mà mình biết đó. Rất vui được làm quen với bạn!!!

(5 years and 1896 days ago)
avatar langstrum
langstrum says:

Chào mừng bạn đến Pxleyes

(5 years and 1898 days ago)